HBC’09 4

John Kerstjens

Richard Stoks

Marc Boonen

Guido Zeelen

Kay Verheijen

Coen Schrijen

Jos Meershoek

Bernd Dirrix

René Pelzers

Tom Verheijen

Ralph Boonen

Frank van Helden

Vincenzo di Caro

Wim Rademakers