Hoewel deze site met de grootste zorg en aandacht is samengesteld, kan sport vereniging HBC’09 en/of de maker(s) van deze site, niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid van de gegevens zoals die op de verschillende pagina’s zijn opgenomen.

Sport vereniging HBC’09 en/of de maker(s) zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website sport vereniging HBC’09 zijn opgenomen.

Sport vereniging HBC’09 en/of de maker(s) zijn niet aansprakelijk voor enige schade voort vloeiende uit foute informatie en/of gebruik van site van sport vereniging HBC’09.

Door gebruik te maken van de informatie op deze Web site verklaart u dat u sport vereniging HBC’09 en/of de maker(s) niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze web-site.

Voor de opbouw van deze site heeft sport vereniging HBC’09 beroep gedaan op de volgens haar meest actuele, correcte en duidelijke informatie.

Het gebruik van de informatie op deze website is bijgevolg volkomen vrijblijvend en op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is volledig zelf aansprakelijk voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hij zou lijden of aan derden zou veroorzaken ten gevolge van disseminatie of gebruik van de hier verkrijgbare informatie.

Bepaalde links in deze site leiden naar andere informatie dragers op servers van derden waarover sport vereniging HBC’09 geen controle heeft. Sport vereniging HBC’09 waarborgt niet de juistheid en accuraatheid of enig ander aspect van de informatie vervat in dergelijke servers.

Bestuur HBC’09