De inschrijfkosten zijn € 15,- per team.
De prijs is inclusief: 10 consumptiebonnen, 1 flesje water per teamlid en fruit.Gegevens teamleden:

# Naam Geslacht Leeftijd
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  


Ik heb € 15,- (per team) overgemaakt op:
reknr: NL66 RABO 0150776055 ten name van HBC'09 en onder vermelding van teamnaam en naam contactpersoon (dus bijvoorbeeld: team familie de Zwart, Hans).