De inschrijfkosten zijn € 15,- per team.
De prijs is inclusief: 10 consumptiebonnen, 1 flesje water per teamlid en fruit.

  Gegevens teamleden:

  #

  Naam

  Geslacht

  Leeftijd

  1

   

  2

   

  3

   

  4

   

  5

   

  6

   

  7

   

  8

   

  9

   

  10

   

  11

   

  12

   

  Ik heb € 15,- (per team) overgemaakt op:
  reknr: NL66 RABO 0150776055 ten name van HBC'09 en onder vermelding van teamnaam en naam contactpersoon (dus bijvoorbeeld: team familie de Zwart, Hans).