De inschrijfkosten zijn € 15,- per team.
De prijs is inclusief: 10 consumptiebonnen, 1 flesje water per teamlid en fruit.  Gegevens teamleden:

  # Naam Geslacht Leeftijd
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  


  Ik heb € 15,- (per team) overgemaakt op:
  reknr: NL66 RABO 0150776055 ten name van HBC'09 en onder vermelding van teamnaam en naam contactpersoon (dus bijvoorbeeld: team familie de Zwart, Hans).