Nu het corona-virus inmiddels de hele wereld in haar greep heeft, zijn er veel vragen onder onze leden, ouders en /of verzorgers en bezoekers.

HBC’09 volgt het protocol ‘Verantwoord Sporten’ van het NOC*NSF strikt. Het protocol is hier te vinden en te lezen.

Hieronder tref je een overzicht van de belangrijkste maatregelen en aandachtspunten die wij nemen en opvolgen. Tevens een overzicht van de meest gestelde vragen over de start van het seizoen en de geldende coronamaatregelen opgesteld door de KNVB en NOC*NSF.

Heb je aanvullende vragen? Neem gerust contact op met onze Corona Coördinator via info@hbc09.nl.

Wij vragen uiteraard aan alle leden, ouders/verzorgers, trainers/leiders, vrijwilligers en bezoekers om de maatregelen na te leven. Laten we er samen voor zorgen dat we met z’n allen gezond blijven en het virus geen kans geven!

 

ALGEMEEN MAATREGELEN EN AANDACHTSPUNTEN:

 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • Was vaak je handen;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Schud geen handen;
  • Vermijd drukke plekken;
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening daarentegen dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open zijn.
 • De 1,5 meter-regel geldt op het gehele sportpark! Dit geldt niet alleen langs de velden maar dus ook in de kleedkamers, kantine, wedstrijdsecretariaat en bestuurskamer, etc.
 • Trainers/leiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot speler tot en met 12 jaar. Wel tot de jeugd van 13 t/m 18 jaar.
 • Kleedkamers en douches van onze sportaccommodatie kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering kinderen t/m 12. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te douchen en om te kleden.
 • Ouders zijn, tot nader order, niet toegestaan in de kleedkamers.
 • Publiek mag aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden, uitzondering kinderen t/m 12.
 • Neem een eigen drinkfles of bidon mee en gebruik enkel en alleen je eigen drinkfles of bidon.
 • We schudden geen handen vóór of na de wedstrijd.
 • Ballen en materialen wordend door de trainer/leider uit het ballenhok gehaald. Er mag max. 1 persoon in deze ruimte aanwezig zijn.
 • De kantine is zaterdag en zondag bij thuiswedstrijden geopend, bij een bezoek in de kantine geldt altijd:
  • Reserveren (dat kan ter plekke);
  • Gezondheid checken en placeren;
  • Bezoekers worden gevraagd hun contactgegevens beschikbaar. Het gaat daarbij om:
   • volledige naam;
   • datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
   • e-mailadres;
   • telefoonnummer;
   • toestemming.

deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de vereniging.

 

VEELGESTELDE VRAGEN CORONA & VOETBAL

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?
De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Wat moeten we doen als iemand uit een team positief getest is.
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.
Neem wel contact op met de corona coördinator om het geval bespreekbaar te maken. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, dan nemen wij contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Hoe gaan we om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in ‘oranje’ gebieden?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het dringende quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand houden?
Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling tijdens de georganiseerde sportactiviteit geen 1,5m afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5m afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer. Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.

Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.

Bij de senioren vanaf 18 jaar geldt dat ze tijdens de sportactiviteit geen onderlinge afstand van 1,5m in acht hoeven te nemen. Buiten de sportactiviteit, dus ook in de kleedkamer en de sportkantine, geldt die regel wel.

Mag ik (vanwege mijn leeftijd of werk) training geven?
Risicogroepen: het advies is dat volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) zelf het risico analyseren voor zij zich op of in de sportaccommodaties of in de openbare ruimte in groepen begeven.

Zorgmedewerker: Zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan andere. Echter zijn er ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling. Als je gewoon buiten de zorginstelling mag functioneren dan kan het wellicht ook in deze groep. Kortom, we raden je aan dit na te gaan bij je zorginstelling.

Mogen de sanitaire voorzieningen op de sportaccommodatie weer gebruikt worden?
Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden in zwemgelegenheden en inrichtingen voor sporten en beweging die buiten sporten mogelijk maken is per 15 juni opgeheven. Volwassenen van 18 jaar en ouder moeten hierbij voor en na de sportactiviteiten 1,5m afstand in acht nemen.

Er wordt ten zeerste geadviseerd dat iedere speler zijn eigen drinkbidon meeneemt zowel tijdens trainingen als wedstrijden.

Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus?
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Moeten reservespelers en andere teamofficials ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de bank?
Reservespelers en teamofficials van 18 jaar en ouder moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen. In verband met het beperkte aantal beschikbare plekken op de reservebank wordt een pupil van de week die plaatsneemt op de reservebank afgeraden.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere voetbalactiviteiten?
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder. Ouders, begeleiders en spelers dienen hierbij zorg te dragen voor hun eigen mondkapjes!

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Daarom is het van belang om 1,5m afstand van elkaar te houden. Het virus wordt niet via zweet doorgegeven.

Moet ik als scheids/grensrechter in quarantaine als na de wedstrijd blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus?
Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf thuis.

Welke sanctie moet er worden opgelegd als een speler opzettelijk in het gezicht hoest van een andere speler of wedstrijdofficial?
Bij het opzettelijk hoesten in het gezicht van een speler wordt een rode kaart uitgedeeld. Dit gedrag hoort – zeker in deze tijd – niet thuis op het voetbalveld en hiermee loop je bewust het risico om de gezondheid van de tegenstander en wedstrijdofficial in gevaar te brengen.